Vi korter ned vinteren med hyggelig bokprat på biblioteket. Fredag 23. februar er den første av vårsesongens fire bokkaféer, av og forglade lesere. Velkommen!

Translate »