Det var stinn brakke på Lær mer i dag, da Øystein Blia fra Flesberg E-verk informerte om de nye strømmålerne. Publikum hadde forberedt seg med gode spørsmål, og vi fikk vite mer om priser, stråling, nettleie, praktisk bruk og hvorfor målerne nå skal byttes ut.

Øystein svarte og forklarte, informerte og ga også innsikt i hvilke fordeler de nye målerne har for e-verkets drift. Noe som igjen gjør hverdagen tryggere for oss forbrukere, med større mulighet til å oppdage feil på nettet og hos hver enkelt husstand.

Tusen takk til Øystein, som lærte oss mye mer om strøm i dag! Uansett om du er for eller mot de nye målerne, er kunnskap alltid av stor verdi.

Lær mer dundrer videre om to uker, da med fastlege Marianne Kobbeltvedt ved Flesberg legekontor. Kom & lær enda mer!

Translate »