Vår toppen av popen familieterapeut Camilla Dokken Juul fortsetter med temakvelder i biblioteket, og hun disker opp med tre dilemmas i løpet av våren.
Vi starter med ønskereprisen Søskenkrangel, og håper det ikke kolliderer med like mange møter og arrangementer som sist. Sett av torsdag 24. januar kl. 19, hvis dette er noe for deg!
Etter foredraget er Camilla tilgjengelig for enesamtaler om små og store spørsmål, velkommen til alle!

Translate »