Lær mer 2019 er i gang! Våre to stjerner i teknisk etat, Line Brekke og Trond Weseth, ga oss viktig informasjon om den nye appen Min renovasjon og kommunens innbyggerinfo, Varsling24.
Begge tjenestene er digitale, og de gir alle brukere viktig og dagsaktuell informasjon. Min renovasjon erstatter den tidligere tømmekalenderen, som tidligere ble delt ut til alle husstander. Appen inneholder tømmedatoer for alle typer avfall, i tillegg til oppdatert informasjon og åpningstider på Moen Miljøstasjon, returpunkter i kommunen og mulighet for å legge inn varsel på din egen mobil for neste søpletømming.
Varsling24 er en svært viktig informasjonskanal i situasjoner som angår hele eller deler av kommunen, f.eks. ved flom, strømstans eller stor skogbrannfare. Kommunen kan nå varsle på mail, sms eller talemelding på fasttelefon, og på den måten gi viktig informasjon om akutte situasjoner eller planlagte driftsstans som vil påvirke oss innbyggere.
Men som Line avsluttet med: Selv om mye er blitt digitalt, kan du fortsatt få hjelpa du trenger på kommunehuset. Alle er velkommen til å ta en telefon eller komme innom, de er her for dere!
Tusen takk til Line og Trond, som åpnet sesongen på en storveis måte! Og en varm takk til alle som trosset snø og kulde for å lære mer.
Vi sees 21. februar, da kommer banksjef Bernhard Hallingstad tilbake med gode råd om personlig økonomi.
Translate »