Etter en lengre periode med planlegging er vi glade og spente over å kunne gi et meråpent tilbud til brukerne våre 🤩

Det innebærer at våre betjente tider blir noe redusert, men at registrerte lånere med nøkkelkort kan bruke biblioteket 7 dager i uken, mer eller mindre fra morgen til kveld.

Hvordan gå fram for å ta i bruk det meråpne biblioteket:
– Henvend deg i skranken til biblioteket
– Signer en kontrakt hvor du samtykker til ansvarlig bruk av lokalene
– Få utskrevet nøkkelkort i ditt navn
(Merk: For å få utskrevet nøkkelkort må du være fylt 18 år.)

Med nøkkelkortet kan du bruke biblioteket i følgende tidsrom:
Mandag – Fredag 09:00 – 20:00
Lørdag – Søndag 10:00 – 16:00

Betjente åpningstider hvor bibliotekar er tilstede:
Mandag 15-18:00
Tirsdag 12-16
Onsdag 12-16

Translate »